Aanleveren advertenties

Advertentiemateriaal dient als certified PDF te worden aangeleverd. 
Bestanden kleiner dan 10Mb kunnen per mail worden aangeleverd via info@hdrmedia.nl. Bestanden groter dan 10 Mb kunnen worden aangeleverd via WeTransfer.

Algemene informatie
– Full Colour (CMYK)
– Beeld (foto’s etc.) minimaal 300 dpi
– Bestandsformaat: PDF

Formaten
Onderstaand vindt u de formaten van de verschillende advertentie-units. 
In uw opdrachtbevestiging vindt u het formaat welke u gereserveerd heeft.

1/2 pagina advertentie
Formaat 200 mm breed x 141 mm hoog, geen afloop.

1/1 pagina advertentie
Bladspiegel (netto formaat) 210 x 297 mm + 3 mm afloop rondom.
Zetspiegel (veilige marge voor tekst) 200 x 287 mm.

2/1 pagina advertentie
Bladspiegel (netto formaat) 420 x 297 mm + 3 mm afloop rondom.
Zetspiegel (veilige marge voor tekst) 410 x 287 mm.